fredag 6 december 2013

Ask Jesus Christ!


Mitt bidrag till den angelägna kampanjen Serier för Pussy Riot. (Egentligen en sida, men här indelad i två filer för att underlätta Blogger-läsning!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar